För dig som är äldre eller närstående

Matstödet avslutas

Uppdaterad senast: 2020-09-29

Från och med 1 oktober avslutas matstödet i Olofströms kommun. Detta beslutade krisledningsnämnden den 22 september.

Äldre personer över 70 år har sedan i våras kunnat få dagligvaror handlade och hemkörda. Grunden till beslutet, om att avsluta tjänsten, ligger i att det finns begränsade resurser och minskat behov av tjänsten. Matstödet har genomförts av FRG med hjälp av volontärer, frivilliga och kommunens personal från Holjebadet och Arbetscenter.

Sista beställningsdag  för Matstödet är tisdag 29 september och sista leveransdag är onsdag 30 september.

Besök särskilda boenden och korttidsboendet

Uppdaterad senast: 2020-09-29

Olofströms kommuns särskilda boenden och korttidsboendet är redo att ta emot besök när besöksförbudet upphävs den 1 oktober. Rutiner och riktlinjer har tagits fram för att besök ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

För att skydda boende och personal på kommunens särskilda boenden och korttidsboendet sker besöken i respektive individs lägenhet med 1,5 meters avstånd mellan individerna. Varje boende kan ta emot max 2 personer vid varje besök och besöken bokas i förväg, vardagar kl. 10.00 – 18.30. Besöken kan även ske på helger.

Riktlinjer vid besök

 • Undvik att smitta andra genom att avstå besöket om du har symtom eller känner dig sjuk. Det gäller även vid milda symtom. Kom inte heller om någon i ditt hushåll därhemma är förkylningssjuk.
 • Följ beslutet med att vara högst två besökare vid varje besökstillfälle.
 • Tvätta händerna inför och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Besvara personalens frågor vid besöket och följ instruktionerna du får. Använd skyddsutrustning när du passerar de gemensamma ytorna på boendet.
 • Håll avstånd i rummet hos din anhörig, genom att använda de stolar som personalen satt fram inför besöket.
 • Undvik fysisk kontakt under besöket, både inomhus och utomhus.
 • Grupplokaler på boendet får inte användas till högtider eller andra tillställningar.

Förutom nya riktlinjer är det fortfarande viktigt att alla hjälps för åt att minska smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens råd med hålla avstånd, stanna hemma vid minsta symtom samt hålla en god handhygien. För mer information inför besök på Olofströms kommuns särskilda boenden och korttidsboenden, kontakta respektive boende.

Stödtelefon

Uppdaterad senast: 2020-08-21

Olofströms kommuns stödtelefon fortsätter att ge dig eller någon anhörig råd och stöd vid frågor och funderingar om situationen på grund av coronaviruset.

Läs mer om kommunens Stödtelefon

Dataprata

Uppdaterad senast: 2020-06-25

Social kontakt via digital teknik – kan vara enkelt!

Trots social distansering finns det möjligheter att hålla kontakt med dina vänner och anhöriga. Din digitala teknik (smartphone, dator) kan göra det möjligt. Känner du dig osäker så ta hjälp av tjänsten, dataprata. som ger dig enkel och tydlig instruktion utifrån vilken teknik du använder.

Tveka inte, gå in på dataprata.se och möt dina vänner och kära på ett annorlunda sätt.

Aktiviteter

Uppdaterad senast: 2020-06-25

För att minska smittspridningen har vi infört några årgärder som berör äldre personer. 

 • Dagverksamhet för dementa på Skogsbacken ställs in tillsvidare
 • Öppen Träffpunkt, Socialpsykiatri, ställs in tillsvidare
 • Senioraktiviteter som bingopromenad och sittgympa i Folkets hus tar paus tillsvidare 

GPS-Tipspromenad runt Blåsegyl

Digital tipspromenad där du kan gå själv eller gå tillsammans med din närstående. Mer information hittar du i GPS-tipspromenad (pdf)

På följande platser finns GPS-tipspromenader

 • Blåsegyl
 • Jämshög med start vid ICA
 •  Tulseboda brunnspark i Kyrkhult 
 • PrÅmenaden i centrala Olofström med start i Aniaraparken.

Frågepromenad runt Södra sund.

Nio frågor finns utplacerade runt Södra Sund med start i Aniaraparken utanför Olofströms bibliotek. Gå sedan över bron till Storlekplatsen. På de sista skyltarna finns frågorna och de rätta svaren. Gå rundan när det passar dig.

Frågorna byts ut varje måndag eftermiddag.

Senast uppdaterad: 09 oktober 2020