För dig som är äldre eller närstående

Hemkörning av dagligvaror

Uppdaterad senast: 2020-04-07

Olofströms kommun erbjuder nu hemkörning av dagligvaror i samarbete med FRG Olofström (Frivilliga resursgruppen), volontärer, ICA Maxi Stormarknad Olofström, ICA Nära Träffen Jämshög och Willys i Olofström. Erbjudandet är till för att underlätta för dig som är 70 år eller äldre.

Läs mer om tjänsten och hur du gör för att beställa.

Stödtelefon

Uppdaterad senast: 2020-05-13

Olofströms kommun har startat en stödtelefon dit du eller någon anhörig kan ringa för råd och stöd vid frågor och funderingar om situationen på grund av coronaviruset.

Läs mer om kommunens Stödtelefon

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Uppdaterad senast: 2020-04-02

Enligt regeringsbeslut den 31 mars införs besöksförbud på landets alla äldreboenden från och med den 1 april 2020. Detta införs för att förhindra spridningen av covid-19. Det är alltså inte längre tillåtet att besöka vänner eller anhöriga på våra särskilda boenden och korttidsverksamhet. Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smitta till våra boenden. 

Förbudet gäller tills vidare. I övrigt pågår verksamheten som vanligt.
Vid särskilda behov och frågor om undantag från förbudet kontakta enhetschef. 

Aktiviteter

Uppdaterad senast: 2020-05-12

För att minska smittspridningen har vi infört några årgärder som berör äldre personer. 

  • Dagverksamhet för dementa på Skogsbacken ställs in tillsvidare
  • Öppen Träffpunkt, Socialpsykiatri, ställs in tillsvidare
  • Senioraktiviteter som bingopromenad och sittgympa i Folkets hus tar paus tillsvidare 

Frågepromenad runt Södra sund.

Nio frågor finns utplacerade runt Södra Sund med start i Aniaraparken utanför Olofströms bibliotek. Gå sedan över bron till Storlekplatsen. På de sista skyltarna finns frågorna och de rätta svaren. Gå rundan när det passar dig.

Frågorna byts ut varje måndag eftermiddag.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020