För dig som är äldre eller närstående

Besök särskilda boenden och korttidsboendet

Uppdaterad senast: 2020-12-29

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden i Olofströms kommun. Förbudet gäller från den 30 december 2020 till och med den 19 januari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen. Detta för att förhindra spridning av covid-19.  

För mer information kontakta respektive boende.

Aktiviteter

Uppdaterad senast: 2020-12-22
Åtgärderna gäller tillsvidare.

För att minska smittspridningen har vi infört några årgärder som berör äldre personer. 

Planerade aktiviteter och evenemang inom för seniorer och anhöriga ställs in. Ett exempel är Novemnervimmel som ställs in.

  • Aktiviteter för seniorer och anhöriga ställs in.
  • Träffpunkten håller stängt.
  • Daglig verksamhet genomför anpassningar för att minska smittspridningen.GPS-Tipspromenad runt Blåsegyl

Digital Tipspromenad

Digital tipspromenad där du kan gå själv eller gå tillsammans med din närstående. Mer information hittar du i GPS-tipspromenad (pdf)

På följande platser finns GPS-tipspromenader

  • Blåsegyl
  • Jämshög med start vid ICA
  •  Tulseboda brunnspark i Kyrkhult 
  • PrÅmenaden i centrala Olofström med start i Aniaraparken.

Frågepromenad runt Södra sund.

Nio frågor finns utplacerade runt Södra Sund med start i Aniaraparken utanför Olofströms bibliotek. Gå sedan över bron till Storlekplatsen. På de sista skyltarna finns frågorna och de rätta svaren. Gå rundan när det passar dig.

Frågorna byts ut varje måndag eftermiddag.

Stödtelefon

Uppdaterad senast: 2020-08-21

Olofströms kommuns stödtelefon fortsätter att ge dig eller någon anhörig råd och stöd vid frågor och funderingar om situationen på grund av coronaviruset.

Läs mer om kommunens Stödtelefon

Dataprata

Uppdaterad senast: 2020-06-25

Social kontakt via digital teknik – kan vara enkelt!

Trots social distansering finns det möjligheter att hålla kontakt med dina vänner och anhöriga. Din digitala teknik (smartphone, dator) kan göra det möjligt. Känner du dig osäker så ta hjälp av tjänsten, dataprata. som ger dig enkel och tydlig instruktion utifrån vilken teknik du använder.

Tveka inte, gå in på dataprata.se och möt dina vänner och kära på ett annorlunda sätt.

Senast uppdaterad: 29 december 2020