För dig som elev eller vårdnadshavare

För dig inom förskola, grundskola, gymnasie och vuxenutbildning

Uppdaterad senast: 2020-09-17

Förskola, grundskola och fritids

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta och lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Då skolplikt råder ska friska barn gå i skolan. Skolplikt gäller från förskoleklass. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Mer om våra riktlinjer för grundskola, förskola och fritids (pdf)

Folkhälsomyndighetens bedömning på Information till skolor och förskolor, Folkhälsomyndigheten.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Under hösten kommer gymnasieelver att återgå till undervisning på plats. Elever i åk. 2 och 3 kommer til att börja med ha en dag i veckans med hemstudie/distansundervisning. Detta för att minska trängsel i klassrum, matsal och andra utrymmen. 

Undervisning på Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan fortsätter geomföras på distans tillsvidare. 

Ditt ansvar

Du tar ansvar genom att följa uppmaningarna på de affischer som hängts upp på skolan. Du ska också tänka på att undvika fysisk kontakt, tvätta händerna ofta och undvika trängsel genom att exempelvis cykla eller gå till skolan om det är möjligt. Det är också mycket viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk på något sätt. 

Mer om riktlinjer för elev, studerande och personal (pdf)

Om skolor stänger

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare 

  1. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom  samhällsviktig verksamhet.
  2. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.  
  3. Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
  4. Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.

Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Senast uppdaterad: 17 september 2020