För dig som elev eller vårdnadshavare

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Studentfirande och skolavslutning

Uppdaterad senast: 2020-05-20

Krisledningsnämnden fattade beslut tisdag den 19 maj om att godkänna Nordenbergskolans förslag om att erbjuda studenter att bjuda in gäster att närvara under utsparken. För att säkerställa att social distans hålls kommer gästerna placeras ut med två meters avstånd och studenterna kommer att springa ut klassvis. Detta för att begränsa antal personer på en yta. Gästerna kommer att ha möjlighet att närvara under utsparken, vid övriga moment kommer att ske klassvis med enbart studenter och lärare. Firandet kommer att pågå under hela dagen och efter utsparken kommer studenterna att bjudas på middag. varje student får bjuda in två gäster. 

För att vi ska få en bra student ber vi alla att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gällande årets skolavslutningar kommer varje klass att samlas klassvis utan anhöriga. Mer information ges till elever och vårdnadshavare via respektive skola.

Matkort till gymnasieelever

Uppdaterad senast: 2020-04-15

De nya matkorten till gymnasieelever är nu klara och kommer att byta ut de kuponger som eleverna använder idag. Under nästa vecka , v.17, planeras de nya korten att komma hem till eleverna. Korten kommer att gå ut till de elever som studerar på Nordenbergsskolan samt de ungdomar som är skrivna i kommunen men studerar på annan ort.

Mer information kommer att skickas ut till samtliga ungdomar i kommunen som studerar på gymnasienivå.

Distansundervisning

Uppdaterad senast: 2020-04-02

Elever på Nordenbergskolan erbjuds lunchkuponger som de kan lösa in på lokala matställen under tiden de studerar på distans.

Nordenbergsskolans gymnasium, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan i Olofströms kommun ställer om till distansundervisning och kommer att börja gäller onsdagen den 18 mars. Vad som gäller därefter kommer krisledningsnämnden att fatta beslut om under onsdagsmorgonen den 18 mars. Mer information kommer.

Folkhälsomyndighetens rekommendation grundar sig i att begränsa smittspridningen och dämpa spridningstakten av covid-19, därför uppmanas alla elever som kommer att studera på distans att stanna hemma.  

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det rimligt att gymnasieskolor och vuxenutbildning bedriver distansundervisning med anledning av att de inte är i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolan. Det som även skiljer gymnasiet och uppåt från grundskolan är att upptagningsområdet generellt sett är mycket större. 

Elever i Borgens studentlägenheter kommer att bli hyresbefriade om de bor på annan ort och inte använder lägenheten. 

Praktik och prao

Uppdaterad senast: 2020-03-23

Samtliga beredskapsjobb kommer att hållas igång med bakgrund att de ska leda till arbete och att de kan komma vara behjälpliga vid ett större personalbortfall under en längre tid. Olofströms kommun tar höjd för att vi kan komma hamna i ett läge där vi har en hög personalbortfall och då är de personer som finns i beredskapsjobben av vikt för att säkra upp viss bemanning.

När det gäller att ta emot praktikanter från Komvux, yrkeshögskolan och andra högskolor i våra verksamheter, kommer det att fortlöpa i den mån det går. Kommunen tar emot praktikanter förutsatt att verksamheterna är igång samt har personal som kan handleda personerna på plats. Är det möjlighet att genomföras dessa praktiker ska det göras.

Grundskolorna kommer inte att genomföra prao då det inte finns tillräckligt med resurser för handledning.

För dig som vårdnadshavare

Uppdaterad senast: 2020-03-16

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens bedömning på Information till skolor och förskolor, Folkhälsomyndigheten.

Inför en eventuell skolstängning

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare 

  1. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom  samhällsviktig verksamhet.
  2. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.  
  3. Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
  4. Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.

Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Senast uppdaterad: 20 maj 2020