För företag och föreningar

För dig som förening

Stödåtgärder

Uppdaterad senast: 2020-05-11

Under måndagen den 11 maj fattade krisledningsnämnden följande beslut om ett stödpaket till kultur- och fritidsföreningar i Olofströms kommun. Stödpaketet innehåller följande stödåtgärder:

Lokalt aktivitetsstöd
Krisledningsnämnden beslutar att lokalt aktivitetsstöd för våren 2020, som betalas ut under hösten 2020, baseras på samma uppgifter som inlämnades för våren 2019 eller uppgifter för våren 2020 beroende på vad som är mest fördelaktigt för föreningen.

Att lokalt aktivitetsstöd för hösten 2020, som betalas ut under våren 2021, baseras på antingen uppgifter som inlämnades för hösten 2019 eller på uppgifter för hösten 2020, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för föreningen.

Bidrag till studieförbund
Studieförbundens bidrag 2021 betalas ut på innevarande års beräkning för 2020. Det innebär att de får samma bidrag 2021 som 2020. Beslutet gäller inte SISU.

Föreningar blir ej återbetalningsskyldiga
Föreningar kommer inte att bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalt stöd, trots att verksamheten inte går att genomföras på grund av Covid-19. Föreningar ges även möjlighet att inkomma med en reviderad plan för genomförandet av investeringsbidrag. Detta avser redan beviljade investeringsbidrag som utbetalats i förskott.

Möjlighet för föreningar att söka extra stöd
Krisledningsnämnden beslutar att avsätta max 200 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för utbetalning av extra stöd till kultur- och fritidsföreningar under 2020 med anledning av covid-19. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ge ut med information om hur föreningar kan söka.

Uppdaterad senast: 2020-04-28
Bidragsberättigade föreningar får dispens till årets slut, 2020-12-31, med att skicka in årsmötets protokoll på genomfört årsmöte med tillhörande godkända handlingar, som godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse. Detta eftersom många inte hann ha sina årsmöten innan coronavirusets utbrott. Ansökningar om bidrag behöver dock inkomma i sedvanlig ordning och där meddela hur plan för årsmöteshandlingar ser ut. Bidrag kan betalas ut trots avsaknad av årsmöteshandlingar, men den som inte har inkommit med handlingar 2020-12-31 kan komma att bli återbetalningsskyldig. De som har godkända årsmöteshandlingar ska inkomma med dessa så snart de är godkända. 

För dig som företag

Uppdaterad senast: 2020-04-02

Specifik information till dig som företagare, med anledning av rådande situation kring coronavirus covid-19, samlar vi på Olofströms Näringslivs hemsida. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare. Här kan du ta del av krisledningsnämndens beslut rörande de åtgärder som sätts in för att stötta upp näringslivet i Olofström. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2020