För förtroendevalda

Olofströms kommun och dess bolag har sammanlagt  cirka 145 personer som är förtroendevalda . På denna sida kan du hitta information kring arvoden för förtroendevalda i Olofströms kommun.

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till ett arvode när du fullgör ditt uppdrag samt för eventuella resekostnader i samband med uppdraget. Du hittar mera information om detta i våra dokument nedan.

Om du har frågor kring arvoden och regler så kan du höra av dig till personalchefen, alternativt till den som administrerar respektive arvode. 

Blanketter

För att få ut ditt arvode (undantaget årsarvoden) så måste du lämna in en blankett där det framgår vilket möte och vilken tid det gäller och vilka eventuella andra krav på ersättning som finns.I våra arvodesregler ser du vad som är ersättningsberättigade sammanträden. Vid interna, protokollförda möten använder du interna arvodesblanketten. Den hanteras normalt av den som för protokoll för mötet.
Vid externa möten använder du externa arvodesblanketten, klicka på rubriken för den blankett du önskar under rubriken dokument.

Förlorad arbetsförtjänst

Du har också rätt att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, då ska du lämna in blankett intyg/fullmakt / med underskrift av din arbetsgivare och dig själv .Klicka på rubriken för den blankett du önskar under rubriken dokument.

Pension

Om du har förlorad pensionsförmån pga ditt uppdrag som förtroendevald omfattas du av pensionsförsäkringen PFA-KL.

Försäkringen redovisas till KPA per automatik och utbetalning/kompensation betalas ut årligen till dig som förtroendevald.

Förlorad intjänad pensionsförmån för förtroendevald hanteras av KPA Pension.

Har du frågor om din pension så går det bra och kontakta KPA pensionshjälpen på telefon 08-665 05 70 eller via e-post pensionshjälpen@kpa.se

Om du klickar på rubriken nedan så öppnas dokumentet

Bestämmelser om pension

Efterlevnadspension

Familjepension

Pension OPF-KL

Förtroendevald kommuner och landsting

 

 

 

Senast uppdaterad: 22 januari 2018