Föräldrastöd i Olofström

Kommunens föräldrarstödsgrupp utgörs av skolsköterska, förskolepedagog, familjepedagog och drogsamordnare Ulf Clang som även är kontaktperson. 

 • Vi arbetar utifrån att föräldrar är de viktigaste och mest betydelsefulla personerna för sina barn.
 • Vi utgår från att föräldrarna och familjen utgör de viktigaste skydds- respektive riksfaktorerna för sina barns framtida utveckling.
 • Vi arbetar utifrån en den så kallade ”röda-tråden”, att alla föräldrar med barn i åldern 0 -18 år ska erbjudas olika former av stöd, råd och information i sin föräldraroll.
 • Vi arbetar även utifrån den så kallade ”OVE-modellen”, att alla Olofströms vuxna ska vara eniga om att inga under 18 år ska tillåtas använda alkohol eller tobak. Därmed tänker vi att vuxnas tydliga budskap och ställningstagande ger effekt på flera plan som bland annat minskad alkohol och tobaksanvändning, bättre relationer och ökad tillit till vuxna.
 • Samverkan med mödravården och barnavården.
 • Öppna förskolan är en viktig föräldrastödsverksamhet.
 • Föräldrastöd till nyanlända, via servicecenter och socialtjänsten.
 • COPE är en manual och evidensbaserat föräldrastödprogram som riktar sig till alla föräldrar, oavsett problem eller inte med sina barn. Ett syfte är att stärka föräldrarnas relation med sina barn, genom förbättrad kommunikation, konflikthantering, ökad förståelse för barns utveckling och färdigheter. Ett annat syfte är att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter, tankar och idéer samt bilda nya nätverka mellan föräldrar. COPE-programmet ges för 3 -12 år under vår och för tonårsföräldrar, 13 -17 år under höst.
 • Elev – föräldrar åk 6, värderings- och gruppövningar, förberedelser inför högstadiet genomförs varje vårtermin i samverkan med högstadieskolan.
 • EFFEKT- alkoholförebyggande föräldraprogram, ges vid föräldramöten i åk 7 -9
 • Föräldraföreläsningar, minst en gång per termin. 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2017