Försäkringar

Alla våra elever är olycksfallsförsäkrade på heltid, undantaget elever på Komvux, Särvux och SFI som är försäkrade under verksamhetstid. Vi har försäkringsavtal med Protector.

Försäkringen gäller endast när eleven drabbas av plötslig, yttre händelse. Det är därför viktigt att teckna kompletterande försäkring. 

Skadeanmälan görs till Protector via deras hemsida. 
För mer information kan du läsa i försäkringsbeskedet.

Senast uppdaterad: 17 september 2018