Förskola

Förskola

I Olofströms kommun finns kommunala förskolor i Olofström, Jämshög, Gränum och Kyrkhult. Olofströms kommun har inga förskolor med annan huvudman.

Förskolans uppgift är att erbjuda våra barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar. För barn som är trygga och har roligt lär för livet. 
Vi reflekterar, analyserar, utvärderar och följer upp verksamheten utifrån vår systematiska kvalitetspärm samt pärm för dokumentation av det enskilda barnets utveckling. Vi använder oss även av Qualis,  vilket också är ett verktyg för kvalitetssäkring.

För att kunna finansiera vår verksamhet tar vi ut en avgift av dig som har barn i förskolan. För att läsa mer om avgifterna i förskolan följ länken Barnomsorgstaxa till vänster.

Önskemål om byte av förskola

Har er familj flyttat inom kommunen och /eller önskar ni byta förskola till ert barn? Då är tillvägagångsättet följande:
Vårdnadshavare mailar till förskolechefen på barnets nuvarande förskola. Följande frågor ska besvaras i mailet:

  1. Namn och personnummer på barnet
  2. Namn och personnummer på vårdnadshavare
  3. Nuvarande förskola och avdelning
  4. Önskad förskola
  5. Önskad datum för byte
  6. Orsak till önskemål om byte
  7. Ev. övriga uppgifter vårdnadshavare önskar förmedla

Förskolechefen bekräftar er ansökan inom en vecka och ger er en första prognos vilka möjligheter som finns till byte på det datum ni önskar.

Har ni flyttat inom kommunen och önskar placering på förskola på det område ni tillhör enligt er folkbokföringsadress kommer byte att göras. Dock är det inte säkert att det går att lösa på ert önskade datum. 
Vår ambition är att möjliggöra byte senast augusti året efter er ansökan. Önskar ni byta till förskola på annat upptagningsområde än det ni tillhör kommer byte att göras i mån av plats. Bosatta inom upptagningsområdet har förtur.

Information för föräldrar när barnen blir sjuka
Inom förskolan och skolan följer vi  Barnvårdcentralens (BVC) rekommendationer samt 1177 vårdrådgivning.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018