Fritidshem

Fritidshem

Kommunens fritidshem är lokalintegrerade med 1-6 skolan på alla enheter. Fritidshemmen är öppna kl. 6.30-17.00, till 18.30 vid behov. 
Föräldrar, som har barn mellan 6-12 år, kan söka fritidsplats. Plats erbjuds till de barn, vars föräldrar arbetar eller studerar, även barnets egna behov kan vara ett skäl för att få fritidsplats. 

I fritidshemmets uppdrag ingår att komplettera skolan, erbjuda meningsfull fritid, ge stöd i barns utveckling och förena omsorg och pedagogik. I leken tillsammans med kompisar lär sig barnen lösa problem och hantera information. De får pröva sin fysiska, psykiska och sociala kompetens i gruppen.

Fritidshemmet arbetar med normer /värden och jämställdhet. Barnen får lära sig ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som gäller deras fritid. Samarbetet med hemmet är viktigt även när barnen har blivit lite äldre.

Barnomsorgstaxa

Fritidshem i Vilshult

Barn som behöver fritidshem i Vilshult har sina fritidsplatser på Kyrkhults fritidshem.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Den 1 juli 2009 ändras reglerna i skollagen (1985:100) om enskild förskoleverksamhet och skolomsorg (SFS 2009:337). Genom ändringarna skapas ett system med ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer - en barnomsorgspeng.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018