Fritidskonsulenter

Som fritidskonsulent arbetar vi för tillgänglighet och med att skapa nätverk kring fritid för dig ”i behov av särskilt stöd”. 
Du är välkommen att höra av dig eller besöka oss.

                             

Fritidskonsulent - Funktionsnedsatta                                    Fritidskonsulent - Seniorer       
Lena Nilsson                                                                                  Helena Oinas Wihlborg

Senast uppdaterad: 17 december 2018