Garvaregården

Garvaregården är ett äldreboende i Kyrkhult. Här finns två gruppboenden med åtta lägenheter var. Ett gruppboende för personer med demenssjukdom och ett boende för personer med mer fysiska problem. Här finns även 16 servicelägenheter i samma huskropp.

I de båda gruppbostäderna finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor. Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

I servicelägenheterna är det nattpatrullen som sköter nattbesöken.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019