Gator och trafik

Gator och trafik

Kommunen ansvarar för ungefär 10 mil gator och vägar med en total yta av 633 600 m² i tätorterna Olofström, Jämshög, Kyrkhult, Vilshult, Gränum och Hemsjö. 

De delmoment som ingår i driften av vägarna utförs till störst del av olika entreprenörer. Kommunen svarar också för driften av ungefär 16,5 mil enskilda vägar med statsbidrag, belägna ute på landsbygden. Dessa vägar sköts på entreprenad av Svevia AB.  

Senast uppdaterad: 25 mars 2019