Garvaregården

Garvaregården är ett äldreboende i Kyrkhult. Här finns 2 gruppboende med vardera 8 lägenheter. Ett gruppboende för personer med demenssjukdom och ett boende för personer med mer fysiska problem.
Här finns även 16 servicelägenheter i samma huskropp.

I de båda gruppbostäderna finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor. Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
I servicelägenheterna är det nattpatrullen som sköter nattbesöken.

Senast uppdaterad: 09 maj 2018