Grundskola

Grundskola

I Olofströms kommun finns det två låg- och mellanstadieskolor i tätorten. Det finns också låg- och mellanstadieskolor i samhällena Jämshög och Kyrkhult samt lågstadieskola i Gränum. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola. I Olofströms kommun finns för närvarande inga friskolor.

Grundskola 1- 9

Till den obligatoriska skolan räknas bl.a. Grundskolan åk 1- 9. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.   

Grundskola 7-9

Se Högavångskolan

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla elever.

Information om försäkring finns på kommunens hemsida www.olofstrom.se sök försäkring så kommer aktuell sida fram. 

OBS! Detta är ingen heltäckande försäkring.

Senast uppdaterad: 20 november 2018