Hur ansöker jag?

För att ansöka om en insats kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en utredning utifrån dina behov och därefter får du ett skriftligt beslut. Detta beslut går att överklaga.
Länk till kommunens biståndshandläggare

Vad kostar det?
För insatserna tar kommunen ut en avgift. Denna avgift varierar beroende på vilken typ av hjälp du behöver samt vilken inkomst du har.
När du blivit beviljad en eller flera insatser räknas din avgift ut. Du får då ett avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet går att överklaga. 
   

Se särskilt boende under länk till vänster 

Senast uppdaterad: 07 oktober 2016