Sveriges friluftskommun 2021

Med full pott i Naturvårdsverkets undersökning, 32 av 32 möjliga poäng, är Olofströms kommun utsedd till årets friluftskommun 2021. Den avgörande faktorn till utmärkelsen blev kommunens aktiva arbete för att stärka barn och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen, något som undersökningen har haft extra fokus på i år.

Barnen i centrum

Olofströms kommun har aktivt arbetat för att barn och unga ska kunna använda den närliggande naturen för aktiviteter både på sin fritid och under skol- och förskoletid. Ett av kommunens övergripande mål är sedan länge ”Barnen i centrum” och inom friluftsområdet ser man kopplingen till barnkonventionen som en naturlig del.

Barnen i centrum är ett av våra övergripande mål och vi har under flera år arbetat med just fokus på barnen. I de politiska besluten tar vi in barnperspektivet och tar i beaktning hur beslutet påverkar barnen, säger Morgan Bengtsson Kommunalråd i Olofströms kommun.

En av fördelarna med att vara en mindre kommun är att i princip alla förskolor och skolor har naturen inpå knuten. Förskolor och skolor i kommunen nyttjar möjligheten av närheten till naturen på kreativa sätt. Ett exempel de kojor som flera förskolor och skolor byggde i vintras och våras. Genom kojbygget lärde sig barnen bland annat att samarbeta, bearbeta olika intryck, utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Andra exempel är odlingar, MTB- och Down-Hillbanor, konstverk i skogen och projektet Miljödetektiverna. I Kyrkhult har barnen varit med i skapandet av barnens trädgård.

Vi fick först rita teckningar på blommor och träd som vi sedan planterade i parken, berättar Ingrid, Vera och Annie från Kyrkhults skola.

Aktiv samverkan är nyckeln till framgång

Kommunens samtliga förvaltningar samverkar genom projektgrupper, dels med utbildningsförvaltningen kring skolors och förskolors närmiljö, men också med socialförvaltningen kring seniorer och äldres hälsa, samt med kultur- och fritidsförvaltningen och en mängd föreningar och organisationer genom olika projektgrupper och nätverk.

Det är fantastiskt att få den här utmärkelsen för andra gången. Det betyder jättemycket för oss som jobbar med frågorna och är ett ytterligare bevis att det vi gör betyder något och är viktigt, inte minst nu när det är tema barnkonventionen, säger Daniel Ottosson, samordnare Offentlig miljö, Olofströms kommun.

Juryns motivering:
Olofström har tidigare vunnit pris som Sveriges friluftskommun och har under pandemiåret särskilt visat hur de arbetat med att väva in barnkonventionen i friluftsarbetet. De beskriver hur de arbetat gemensamt inom kommunen för att möjliggöra för barn och unga att använda kommunens mark som naturliga lärmiljöer och för kreativa aktiviteter. Kommunen har engagerat skolor och förskolor i olika friluftslivsprojekt där barnen själva varit delaktiga i att rösta fram teman och arbetssätt.

Hitta barnet inom dig

En färgad sten kan bli till en diamant, tre pinnar en början till en koja och barkbiten en båt. Gå ut och upptäck naturens alla under och låt dig inspireras av det du hittar. Att skapa något av det naturen ger är ett bra sätt att stärka barns förståelse för djur och natur. Att leta efter saker i naturen kan även vara ett bar sätt att lära barn om träd, växter och djur. På visitblekinge.se/olofstrom kan du skriva ut bingobricka, ett bra sätt att preppa barnen med aktiviteter. Visit Blekinge har tagit fram både utflyktsbingo och skattjakt, som passar bra i naturen. Båda bygger på att barnen ska vara närvarande och nyfikna på vad det ser och upplever i naturen.

Familjeäventyr, visitblekinge.se Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 21 september 2021

Uppdaterad: 21 september 2021