Insatser Äldreomsorg för dig som anhörig

Genom kommunens handläggare kan man ansöka om bistånd om insatser som direkt eller indirekt är riktade till dig som anhörig såsom;

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Städning
  • Personlig omvårdnad
  • Avlastning i eller utanför hemmet
  • Korttidsvistelse
  • Särskilt boende

 

Avlösarservice

Du som vårdar en person i hemmet har möjlighet till avlösning. Personal från hemtjänsten kommer då hem till bostaden och du som vårdar får möjlighet att göra något för din egen del.  Inga andra insatser än tillsyn/omvårdnad av personen görs.

Insatsen är avgiftsbelagd för tid överstigande 18 timmar per månad. Maxtaxan beaktas.

 

Växelvård

Avlastning för närstående som har anhörig som är i behov av stora omvårdnadsinsatser och tillsyn. Växelvårdplatser finns på Ekdungen och Jemsegården i Jämshög.

Behovet kan vara tillfälligt eller återkommande.

Senast uppdaterad: 13 december 2018