Insatser Individ och Familjeomsorg för dig som anhörig

Samtalsstöd för anhörig till person med beroendeproblematik

Individ- och familjeomsorgen ska tillhandahålla stöd för anhöriga till personer med missbruks- eller drogproblem. Som anhörig är du välkommen att kontakta oss för att få t ex samtalsstöd

Genom att betrakta den anhörige som en resurs istället för en belastning finns större och bättre möjligheter till att hjälpa den beroende.

Stöd till famljer och barn

 

Senast uppdaterad: 13 december 2018