Internationell samverkan

Internationell samverkan

EU-projekt och internationell samverkan

Olofströms kommun har genom åren aktivt deltagit i ett stort antal EU-projekt både som projektägare och projektpartner. Projekten baseras på verksamhetsutveckling och innebär att kommunala enheter, förvaltningar och bolag får möjlighet att utveckla nya metoder/modeller och testa nya lösningar. Många aktiviteter syftar även till att skapa ökad attraktionskraft i Olofströms kommun.

EU:s nya programperiod sträcker sig från 2014 till 2020 och innebär att ett stort antal EU-program har eller är på väg att lanseras. Har du en projektidé som du vill diskutera är du välkommen att kontakta EU-samordnaren.

Olofströms kommun har för närvarande en vänort, Kwidzyn i Polen. Ett samarbetsavtal undertecknades 1991 och startade med samarbeten inom områden som kultur, utbildning, handel och ekologi. Idag sker samarbetet mellan Kwidzyn och Olofström främst genom EU-projekt.

Aktuella EU-projekt redovisas under fliken Pågående projekt. Projekt som avslutats från och med hösten 2013 finns redovisade under fliken Avslutade projekt.   

Senast uppdaterad: 19 juli 2019