Jämshög/Rödhults förskola

 
I Jämshög har vi all förskoleverksamhet på Rödhults förskola. På Rödhult finns även skolans matsal och köket som serverar mat till både förskola och skola. Förskolan har ändamålsenliga lokaler och en utemiljö som inbjuder till lek och rörelse.

Förskolan ligger i direkt anslutning till Jämshögs skola (F-6) och har närhet till både bibliotek, naturreservat och idrottsplats.
Arbetet på förskolan bedrivs utifrån målen i läroplanen (Lpfö 98).

Våra avdelningar

Skorpan 1-3 års avdelning – Kontakt tel: 0454-93643
Kringlan 1-3 års avdelning – Kontakt tel: 0454-93613
Mazarinen 1-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-93640
Semlan 3-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-93642
Smulan 3-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-93644

 
Samrådsprotokoll Datum
Protokoll 2018-05-08
Protokoll 2018-02-13
Protokoll 2017-10-05
Protokoll 2017-02-09

Senast uppdaterad: 04 juni 2018