Miljöfarlig verksamhet

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön.

I Olofströms kommun gör du din anmälan eller ansökan om tillstånd till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Miljöfarlig verksamhet, Miljöförbundet Blekinge Västlänk till annan webbplats

Kontakt

Miljöförbundet Blekinge Väst
Telefon: 0456-81 60 00
E-post: miljokontoret@miljovast.se
Webbplats: www.miljovast.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: