Serveringstillstånd

I de flesta fall krävs tillstånd för servering av alkoholdrycker, detta i enighet med alkohollagen. Anmälan ska alltid göras till kommunen.

Ett serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Alla ändringar i ett befintligt tillstånd som till exempel byte av bolagsman, utökad serveringsyta eller byte av postadress ska ansökas alternativt anmälas till kommunen. Den som söker ett serveringstillstånd kan behöva göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Detta är ett test vars omfång varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd som önskas.

Genom vår e-tjänst kan du bland annat söka om nya tillstånd, ändra i befintligt tillstånd och justera din lista med anmäld serveringsansvarig personal. För att använda e-tjänsten krävs BankID. Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta Tillståndsenheten.

Serveringstillstånd, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga tre nedan uppräknade punkter är uppfyllda:

 • Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Folköl

Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25–3,5 % (öl med högre volymprocent kallas för starköl).

Det finns inte något särskilt tillstånd att söka för den som vill bedriva detaljhandel och/eller servering av folköl. Däremot ska en anmälan om verksamheten göras till den kommun där försäljningen sker. Om ett försäljningsställe byter ägare är det viktigt att observera att den nya ägaren måste skicka in en ny anmälan till kommunen.

Folkölsförsäljning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska utföra särskild tillsyn. För denna tillsyn ska det finnas ett lämpligt program utformat för verksamheten, ett egenkontrollprogram. Programmet ska upprättas av den som är ansvarig för butiken/serveringsstället där det framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att gällande rättsregler följs.

Egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas.

Egenkontrollsprogram, blankett Pdf, 114.5 kB. (Pdf, 114.5 kB)

Ansökningsavgifter för servering alkohol och försäljning av folköl

Avgifter för serveringstillstånd

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten 6 000 kronor
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 5 000 kronor
 • Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap 5 000 kronor
 • Stadigvarande ändring i gällande tillstånd 3 500 kronor
 • Tillfällig ändring i gällande tillstånd 2 500 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

 • Servering en dag 3 500 kronor
 • Servering mer än en dag 4 500 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 000 kronor
 • Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället 4 000 kronor

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

 • Servering en dag 1 500 kronor
 • Servering mer än en dag 2 500 kronor

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme

 • Servering en dag 3 500 kronor
 • Servering mer än en dag 4 500 kronor

Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Fast årlig tillsynsavgift

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap 1 000 kronor
 • Alkoholservering i inrikes trafik 1 500 kronor
 • Försäljning av folköll 1 250 kronor

Rörlig tillsynsavgift

Avgifter (from 2015)

Helårsomsättning

Avgift

0-99 999 kr

1 500 kr

100 000-250 000 kr

1 800 kr

250 001-500 000 kr

3 200 kr

500 001-750 000 kr

4 000 kr

750 001-1 000 000 kr

4 500 kr

1 500 001-2 000 000 kr

6 000 kr

2 000 001-2 500 000 kr

6 500 kr

2 500 001-3 000 000 kr

7 100 kr

3 000 001-3 500 000 kr

7 600 kr

3 500 001-4 000 000 kr

8 200 kr

5 000 001-6 000 000 kr

9 500 kr

6 000 001-

10 200 kr

Kontakt

Tillståndsenheten
Telefon: 0454-811 59
E-post: servering@karlshamn.se

Relaterad information

Kommunfullmäktiges beslut
KF § 126/2020 - Taxor och avgifter 2021 Olofströms kommun Pdf, 649.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 649.8 kB)

Andra tillstånd du kan behöva söka:

Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats. – rörande kök och livsmedelshantering. Eftersom alkohollagen i det flesta fall kräver att tillståndshavaren erbjuder någon form av tillredd mat.

Polismyndigheten Länk till annan webbplats. – rörande tillstånd för uteservering, tillstånd för offentlig tillställning, konserter etc, ordningsvakter (i det fall det är aktuellt) Eftersom alkohollagen ställer krav på god ordning inne i serveringslokalen.

Räddningstjänsten Västra Blekinge Länk till annan webbplats. – rörande brandskydd. Eftersom alkohollagen kräver att serveringslokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: