Torghandel

I Olofström finns goda förutsättningar för torghandel mitt i centrum på Nya torget. Det finns fem torgplatser som kan bokas via Medborgarcenter.

Nya torget i Olofström är också en bra plats för att arrangera evenemang. Det centrala läget gör att många människor rör sig här dagligen och det är nära till både till parkering och resecentrum. På torget har du som arrangör tillgång till el och wifi. Bokning av plats gör du via Medborgarcenter.

Tänk på att du också kan behöva söka tillstånd hos Polisen för att ha evenemanget.

Tider

Försäljning på Nya torg är mellan klockan 6.00–20.00, om inte kommunstyrelsen meddelat annorlunda.

Priser

Torgtaxa

Informationsskyldighet

Försäljare med en försäljningsplats är enligt lag skyldig att lämna information av särskild betydelse till kunder, exempelvis företagsnamn, postadress och telefonnummer.

Varor som är förbjudna att sälja

  • Knivar
  • Explosiva varor
  • Skjutvapen
  • Pyrotekniska varor

Placering av varor, redskap och fordon

Varor och redskap får inte placeras på platser som är till för trafik bredvid eller mellan försäljningsplatser. Om du ska parkera ett fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen behöver du tillstånd från bygg- och trafiknämnden på Olofströms kommun.

Renhållning och städning

Försäljare är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut städa efter sig och föra bort avfall och annat skräp från platsen. Försäljningsplatserna ska hålla rena och skräpfria.

Försäljning som flyttar runt olika platser

För att kunna ha försäljning som förflyttar sig mellan olika offentliga platser måste du ha tillstånd av kommunstyrelsen.

Tillstånd, Polisen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: