Protokoll

Det går också att se kommunfullmäktiges möte i efterhand, se under Webb-tvSamtliga protokoll är i pdf-format. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018 Datum
Protokoll 2018-11-26
Protokoll 2018-10-29
Protokoll 2018-09-17
Protokoll 2018-06-18
Protokoll 2018-04-23
Protokoll 2018-03-19
Protokoll 2018-02-12

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017 Datum
Protokoll 2017-11-27
Protokoll 2017-10-23
Protokoll 2017-09-11
Protokoll 2017-06-26
Protokoll 2017-04-24
Protokoll 2017-03-27
Protokoll 2017-02-13

Senast uppdaterad: 05 december 2018