KOM - Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

Olofströms kommun är projektägare till Leader-projektet KOM! (Kultur-Odling-Mat)- Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult som pågår fram till 2019. Det främsta syftet med projektet är att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda.

I projektet ingår att skapa fler upplevelsevärden i kulturmiljön genom att arbeta med teman kring kultur, odling och mat. Vi genomför bland annat en matverkstad och anlägger en smakgata med olika kreativa och konstnärligt utformade mötesplatser i Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda.   

Hittills har följande hänt i projektet:

  • Ett gestaltningsprogram har tagits fram för kulturmiljöerna
  • Matverkstad 1 har genomförts tillsammans med nyanlända på Tulseboda Brunn
  • Projektets trädgårdsmästare har skapat odlingar i brunnsparken tillsammans med Kyrkhults skola och förskola
  • Anläggning av Tulseboda Brunnspark etapp 1 har genomförts och invigdes under festliga former söndag den 24 juni 2018
  • Konstverket KOM har skapats i brunnsparken av barnen på Kyrkhults skola och förskola i samarbete med konstnären Jennifer Forsberg och Wanås Konst
  • En lunchservering har etablerats på Tulseboda Brunn

Projektet leds av en styrgrupp bestående av representanter från Kyrkhult Äger, Kyrkhults hembygdsförening, Tulseboda Kulturhus, Fornebodastiftelsen, Kyrkhults skola och förskola samt Olofströms kommun.

 

                  

Senast uppdaterad: 15 november 2018