Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens inriktning är att stödja verksamheter som ger gemenskap, stärker människans egenvärde och identitet samt främjar delaktighet och ansvarskännande.

Detta görs bland annat genom att stödja kultur- och fritidsföreningar samt studieorganisationer genom exempelvis olika bidrag så att dessa kan bedriva verksamhet som kommer kommuninvånarna till del. Vi arbetar vidare med att möjliggöra ett attraktivt kultur- och fritidsutbud, med kulturarvet, med kultur i skolan, med att tillhandahålla idrottsanläggningar och en mängd ytterligare saker.

Inom vår förvaltning ansvarar vi också för biblioteksverksamhet (ej skolbibliotek), fritidsgården Växtverket samt Holjebadet.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 24
293 34 Olofström

Tillförordnad förvaltningschef

Kjell Persson

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022