Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-06-09

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 10 juni till 2 juli 2021. Protokollet finns på socialförvaltningen

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: