Justerat protokoll Utbildningsnämnden 2021-06-14

Protokollet är nu justerat och anslås under tiden 21 juni och 13 juli 2021.

Protokollet finns på utbildningsförvaltningen

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: