Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-09-08

Protokollet är nu justerat och anlås under perioden 9 september-4 oktober 2021

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: