Justerat protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-03

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 10 september-4 oktober 2021.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: