Justerat protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-02

Protokollet är justerat och anslås under perioden 10 september - 5 oktober 2021.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: