Justerat protokoll från socialnämnden 2021-09-22

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 28 september-21 oktober 2021.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: