Justerat protokoll från byggnadsnämnden 2021-09-22

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 29 september- 21 oktober 2021.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: