Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-09-29

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 29 september-22 oktober 2021.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: