Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-10-06

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 6 oktober-29 oktober 2021.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: