Justerat protokoll från Holje Holding 2021-09-28

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 8 oktober- 23 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på kommunledningsförvaltningen. 

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: