Ändring av detaljplan för Kyrkhult 1:360, Hälsokällan

Granskningstiden pågår från 10 november till den 3 december 2021.

Granskningsinformation Pdf, 498.6 kB. (Pdf, 498.6 kB)

Samtliga handlingar hittar du på sidan Pågående detaljplaner.

Meddela fel på sidan

Publicerad: 9 november 2021