Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-11-10

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 10 november-3 december 2021.

Meddela fel på sidan

Publicerad: 10 november 2021