Kungörelse flytt av fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) Ull kommunens uppställningsplats.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

PRN 1024 Pdf, 44.4 kB. (Pdf, 44.4 kB)

Meddela fel på sidan

Publicerad: 24 november 2021

Uppdaterad: 24 november 2021