Justerat protokoll från socialnämnden 2022-04-27

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 28 april-23 maj 2022.

Publicerad: 28 april 2022