Omedelbart justerad § 76 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-10.

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 11 maj - 1 juni 2022.

Publicerad: 11 maj 2022