Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-05-11

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 12 maj-3 juni 2022. Protokollet förvaras på socialkontoret.

Publicerad: 12 maj 2022

Uppdaterad: 13 maj 2022