Justerat protokoll från socialnämnden 2022-05-11, extrainsatt

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 16 maj-9 juni 2022.

Publicerad: 16 maj 2022