Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 8 juni-1 juli 2022. Protokollet förvaras på socialkontoret.

Publicerad: 8 juni 2022