Justerat protokoll från byggnadsnämnden 2022-06-08

Protokollet är justerat och anslås under perioden 16 juni - 8 juli 2022.

Publicerad: 16 juni 2022