Justerat protokoll från Utbildningsnämnden 2022-06-13

Protokollet är justerat och anslås under perioden 17 juni - 9 juli 2022.

Publicerad: 17 juni 2022