Justerat protokoll från Kommunfullmäktige 2022-06-13

Protokollet är justerat och anslås under perioden 20 juni - 12 juli 2022.

Publicerad: 20 juni 2022