Justerat protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-16

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 juni till 14 juli 2022.

Publicerad: 22 juni 2022

Uppdaterad: 22 juni 2022