Justerat protokoll från socialnämnden 2022-06-22

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 22 juni-15 juli 2022.

Publicerad: 22 juni 2022