Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, extrainsatt 2022-06-22

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 22 juni-15 juli 2022. Protokollet förvaras på socialkontoret.

Publicerad: 22 juni 2022