Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, extrainsatt 2022-08-05

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 5 augusti-30 augusti 2022. Protokollet förvaras på socialkontoret.

Publicerad: 5 augusti 2022